Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vながら”| Bài 11

Học tiếng Nhật N4

Chào các em! Là thầy Ryumei đây.

Ở trang này,

Vながら

các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy.

Dưới đây là link bài viết mà cô tổng hợp các phương pháp học N4 để các em tham khảo.

Nếu mà các em muốn ôn lại bài trước thì mở link dưới nhé!

Cùng nhau học thôi nào!

Bài 11

1. 言葉(Từ vựng)

Đầu tiên mình sẽ học từ vựng nhé

Các em sẽ có thể học từ vựng của bài này qua video dưới đây

(đang chuẩn bị ###)

2. 文法・例文(Ngữ pháp/ Ví dụ)

Sau khi các em đã học xong từ vựng thì mình sẽ học ngữ pháp.

Xem video này và cùng nhau học thôi nào!

(đang chuẩn bị ###)

文型(Mẫu câu)

音楽おんがくききながら勉強べんきょうします。 Tôi vừa học vừa nghe nhạc.

Vながら

Bằng cách sử dụng ngữ pháp「Vながら」chúng ta có thể diễn tả 2 hành động đều được thực hiện cùng một lúc. Lưu ý rằng, lúc này hành động ở vế sau sẽ là hành động chính.

<れい>
音楽おんがくききながら勉強べんきょうします。」→勉強べんきょうする là hành động chính
勉強べんきょうしながら音楽おんがくをききます。」→音楽おんがくをきく là hành động chính

1. 音楽おんがくききながら勉強べんきょうします
  Tôi vừa học vừa nghe nhạc.

2. 電話でんわしながら仕事しごとをします。
  Tôi vừa làm việc vừa gọi điện thoại.

3. アルバイトをしながら英語えいご勉強べんきょうしています。
  Tôi đang vừa học tiếng Anh vừa làm thêm.

4. あるきながらはなしませんか。
  Vừa nói chuyện vừa đi bộ không?

5. ケータイをながら運転うんてんしてはいけません。
  Không được vừa lái xe vừa xem điện thoại.

Cuối cùng thì

Các em đã hiểu ngữ pháp của Bài 11 chưa?

Nếu chưa thì các em hãy tự mình đặt câu ví dụ nhé!

Sau khi đã học xong từ vựng và ngữ pháp thì tiếp theo chúng ta cùng nhau học Bài 12 thôi nào!

Follow me!

PAGE TOP