Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “それ / その / そう” | Bài 19

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, それ / その / そう các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “に 行きます / 来ます / 帰ります”| Bài 18

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, に 行きます / 来ます / 帰ります các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vてしまいました”| Bài 17

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vてしまいました các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 nh...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vています (trạng thái)”| Bài 16

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vています (trạng thái) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “とき + Trơ từ”| Bài 15

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, とき + Trơ từ các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “それで”| Bài 14

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, それで các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “し”| Bài 13

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, し các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vています(habit)”| Bài 12

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vています(habit) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “~は(đối lập)”| Bài 10

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, ~は(đối lập) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vながら”| Bài 11

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vながら các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “しか(~ない)”| Bài 9

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, しか(~ない) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “~は(ふつう形) + Nを Vます”| Bài 95

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ~は(ふつう形) + Nを Vます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形) + Nは~です”| Bài 94

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形) + Nは~です các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “~は(ふつう形) + Nです”| Bài 93

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ~は(ふつう形) + Nです các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)+N”| Bài 92

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)+N các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)でしょう?”| Bài 91

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)でしょう? các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)と言いました”| Bài 90

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)と言いました các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 nh...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)と思います”| Bài 89

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)と思います các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vない?”| Bài 88

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vない? các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vなければならなかった”| Bài 87

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vなければならなかった các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(なA)だった / (いA)かった”| Bài 86

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (なA)だった / (いA)かった các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vる / Vない / Vた / Vなかった”| Bài 85

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vる / Vない / Vた / Vなかった các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ p...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “ふつう形 / Thể thông thường”| Bài 84

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ふつう形 / Thể thông thường các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Nに/(なA)に/(いA)く なります”| Bài 83

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Nに/(なA)に/(いA)く なります các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ phá...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vたり、Vたりします”| Bài 82

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vたり、Vたりします các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như ...
PAGE TOP