Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vる / Vない つもり (dự định sẽ V)”| Bài 28

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vる / Vない つもり (dự định sẽ V) các em sẽ có thể học được các...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 ” V意向形2 (Thể ý chí) “| Bài 27

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, V意向形2 (Thể ý chí) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ p...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vます→N”| Bài 30

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vます→N các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như v...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vる / Nの 予定 (dự định V/N)”| Bài 29

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vる / Nの 予定 (dự định V/N) các em sẽ có thể học được các mẫ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “V意向形1 (Thể ý chí)”| Bài 26

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, V意向形1 (Thể ý chí) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ p...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “(trợ từ) + も”| Bài 25

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, (trợ từ) + も các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “まだ + Vていません (Vẫn đang chưa V)”| Bài 24

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, まだ + Vていません (Vẫn đang chưa V) các em sẽ có thể học được c...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “まだ + Vています (vẫn đang V)”| Bài 23

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, まだ + Vています(vẫn đang V) các em sẽ có thể học được các mẫu ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vておきます”| Bài 22

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vておきます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vてあります”| Bài 21

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vてあります các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “(nghi vấn từ) + か + (trợ từ)”| Bài 20

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, (nghi vấn từ) + か + (trợ từ) các em sẽ có thể học được cá...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “それ / その / そう” | Bài 19

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, それ / その / そう các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “に 行きます / 来ます / 帰ります”| Bài 18

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, に 行きます / 来ます / 帰ります các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vてしまいました”| Bài 17

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vてしまいました các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 nh...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vています (trạng thái)”| Bài 16

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vています (trạng thái) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “とき + Trơ từ”| Bài 15

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, とき + Trơ từ các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “それで”| Bài 14

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, それで các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “し”| Bài 13

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, し các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vています(habit)”| Bài 12

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vています(habit) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “~は(đối lập)”| Bài 10

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, ~は(đối lập) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vながら”| Bài 11

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vながら các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “しか(~ない)”| Bài 9

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, しか(~ない) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “見えます/聞こえます”| Bài 8

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, 見えます/聞こえます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “V可能形2 (Động từ thể khả năng)”| Bài 7

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, V可能形2 (Động từ thể khả năng) các em sẽ có thể học được cá...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “AてもB”| Bài 108

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, AてもB các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
PAGE TOP