Học tiếng Nhật

Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “それで”| Bài 14

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, それで các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “し”| Bài 13

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, し các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vています(habit)”| Bài 12

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vています(habit) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “~は(đối lập)”| Bài 10

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, ~は(đối lập) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vながら”| Bài 11

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vながら các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “しか(~ない)”| Bài 9

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, しか(~ない) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “見えます/聞こえます”| Bài 8

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, 見えます/聞こえます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “V可能形2 (Động từ thể khả năng)”| Bài 7

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, V可能形2 (Động từ thể khả năng) các em sẽ có thể học được cá...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “AてもB”| Bài 108

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, AてもB các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “AたらB”| Bài 107

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, AたらB các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “たら / ても”| Bài 106

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, たら / ても các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(人)に Vてあげます”| Bài 105

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (人)に Vてあげます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vてくれます” | Bài 104

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vてくれます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy....
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(人)に Vてもらいます”| Bài 103

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (人)に Vてもらいます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 nh...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(人)が Nを くれます”| Bài 102

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (人)が Nを くれます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 nh...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(人)は (わたし)に Nを くれます”| Bài 101

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (人)は (わたし)に Nを くれます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ phá...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vじしょ形 + と…”| Bài 100

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vじしょ形 + と… các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)とき…”| Bài 99

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)とき… các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như v...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)とき…”| Bài 98

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)とき… các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như v...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vじしょ形 / Vない形 + とき…”| Bài 97

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vじしょ形 / Vない形 + とき… các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形) +Nが ~”| Bài 96

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形) +Nが ~ các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 nh...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “~は(ふつう形) + Nを Vます”| Bài 95

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ~は(ふつう形) + Nを Vます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形) + Nは~です”| Bài 94

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形) + Nは~です các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “~は(ふつう形) + Nです”| Bài 93

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ~は(ふつう形) + Nです các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)+N”| Bài 92

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)+N các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậ...
PAGE TOP