Minori Education

GIỚI THIỆU

Minori Education là một công ty chuyên về đào tạo tiếng Nhật có trụ sở chính tại Hà Nội, Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn hiện thực hóa một xã hội tốt đẹp nơi người nước ngoài và người Nhật có thể sống và làm việc cùng nhau.

Ngoài việc đào tạo tiếng Nhật , hợp tác với các trường dạy nghề và các công ty Xuất khẩu lao động tại Việt Nam, chúng tôi cũng đang tiến hành giảng dạy tiếng Nhật trực tuyến để giúp cho các bạn nâng cao khả năng và trình độ tiếng Nhật của mình.

Chúng tôi luôn cố gắng xây dựng các bài giảng dễ hiểu, dễ nhớ, giúp cho người xem có hứng thú hơn với bài học.

SỨ MỆNH

Chúng tôi mong muốn hiện thực hóa một xã hội tốt đẹp nơi người nước ngoài và người Nhật có thể sống và làm việc cùng nhau.

TẦM NHÌN

・Đào tạo ra các bạn học viên có tinh thần tự giác học tập.

・Đào tạo ra nguồn nhân lực luôn tuân theo các quy định về chuẩn mực xã hội và quy tắc ứng xử của Nhật Bản.

・Đào tạo ra các bạn học viên với lối suy nghĩ linh hoạt, hiểu được văn hóa và giá trị của Nhật Bản.

・Đào tạo ra các bạn học viên có thể sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp thành thạo.

GIÁ TRỊ

・Giảng dạy tận tình và nghiêm túc vì lợi ích của người học

・Không chỉ dạy cho người học những gì cần học, mà còn suy nghĩ và truyền đạt lý do tại sao lại cần học những cái đó.

・Chỉ bảo cho học viên lợi ích của việc học tiếng Nhật cũng như sức hút của đất nước Nhật Bản.

・Luôn tuân thủ các quy định về chuẩn mực xã hội cũng như các quy tắc lễ nghi của Nhật Bản để làm gương cho học viên.

・Cho dù đã có kinh nghiệm và kiến thức cũng không bảo thủ, luôn tìm kiếm các thử thách mới, tiếp thu các thông tin mới.

・Hòa đồng và cởi mở trong giao tiếp với học viên cũng như với đồng nghiệp, tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên với nhau.

・Bỏ qua các lợi ích cá nhân, luôn suy nghĩ và hành động vì mục tiêu chung.

PAGE TOP