Ryumei

Trường Nhật ngữ

Học viện Nhật ngữ Shibuya LALL

Học viện Nhật ngữ Shibuya LALL (Live And Let Live) là trường tiếng Nhật nằm ở quận Shibuya, Tokyo, Nhật Bản. Từ khi ...
Trường Nhật ngữ

Học viện Quốc tế Sophia (Sophia International Academy)

Học viện Quốc tế Sophia là một trường Nhật ngữ nằm ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Đây là phân hiệu ...
Trường Nhật ngữ

Học viện Quốc tế Kyorin

Học viện Quốc tế Kyorin là trường Nhật ngữ tọa lạc tại thành phố Ogori, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản. Mục tiêu mà nhà trư...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vる / Vない つもり (dự định sẽ V)”| Bài 28

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vる / Vない つもり (dự định sẽ V) các em sẽ có thể học được các...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 ” V意向形2 (Thể ý chí) “| Bài 27

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, V意向形2 (Thể ý chí) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ p...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vます→N”| Bài 30

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vます→N các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như v...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vる / Nの 予定 (dự định V/N)”| Bài 29

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vる / Nの 予定 (dự định V/N) các em sẽ có thể học được các mẫ...
Trường Nhật ngữ

Học viện Văn hóa Quốc tế Chuo (Học viện Nhật ngữ CIC)

Học viện Văn hóa Quốc tế Chuo (中央国際文化学院) là một trường Nhật ngữ nằm tại thành phố Chiba, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Trườn...
Trường Nhật ngữ

Học viện Nhật ngữ Active

Học viện Nhật ngữ Active(アクティブ日本語学院) là một trường Nhật ngữ nằm tại thành phố Chiba, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Công ty c...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “V意向形1 (Thể ý chí)”| Bài 26

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, V意向形1 (Thể ý chí) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ p...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “(trợ từ) + も”| Bài 25

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, (trợ từ) + も các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “まだ + Vていません (Vẫn đang chưa V)”| Bài 24

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, まだ + Vていません (Vẫn đang chưa V) các em sẽ có thể học được c...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “まだ + Vています (vẫn đang V)”| Bài 23

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, まだ + Vています(vẫn đang V) các em sẽ có thể học được các mẫu ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vておきます”| Bài 22

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vておきます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vてあります”| Bài 21

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vてあります các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “(nghi vấn từ) + か + (trợ từ)”| Bài 20

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, (nghi vấn từ) + か + (trợ từ) các em sẽ có thể học được cá...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “それ / その / そう” | Bài 19

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, それ / その / そう các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “に 行きます / 来ます / 帰ります”| Bài 18

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, に 行きます / 来ます / 帰ります các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vてしまいました”| Bài 17

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vてしまいました các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 nh...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vています (trạng thái)”| Bài 16

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vています (trạng thái) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “とき + Trơ từ”| Bài 15

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, とき + Trơ từ các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “それで”| Bài 14

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, それで các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “し”| Bài 13

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, し các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “Vています(habit)”| Bài 12

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, Vています(habit) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N...
Học tiếng Nhật N4

Ngữ pháp tiếng Nhật N4 “~は(đối lập)”| Bài 10

Chào các em! Là thầy Ryumei đây. Ở trang này, ~は(đối lập) các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N4...
PAGE TOP