Tiếng Nhật cho mọi người (Bản mới) sơ cấp1|Bài 9-5

Bài 9-5

1. Từ vựng

Cùng học từ vựng qua video sau nhé !

2.Ngữ pháp・Mẫu câu

Sau khi xem xong clip bài giảng về ngữ pháp , hãy đọc các mẫu câu ví dụ nhé !

《Ngữ pháp》

41⑤「Vますから、・・・」(理由)

⑤「Vますから、・・・」(理由)

「Bởi vì・・・」(Lý do)

Sau phó từ 「から」thường là câu thể hiện lý do để giải thích cho câu trước. Ngoài ra, việc thêm「から」vào câu sau có thể làm rõ lý do ở câu trước.

Khi muốn hỏi về lý do, ta sử dụng từ để hỏi「どうして」.

1.お金(かね)が ありませんから、 歩(ある)いて 会社(かいしゃ)へ 行(い)きます。
Tôi đi bộ đến công ty bởi vì không có tiền.

2.映画(えいが)が 好(す)きですから、 1週間(しゅうかん)に1回(かい) 映画館(えいがかん)へ 行(い)きます。
Tuần 1 lần tôi đến rạp chiếu bóng bởi vì tôi thích xem phim.

3.今日(きょう) 勉強(べんきょう)します。 明日(あした) 試験(しけん)が ありますから。
Hôm nay tôi học bài. Vì ngày mai có bài kiểm tra.

4.私(わたし)は ビールを 飲(の)みません。 お酒(さけ)が 嫌(きら)いですから。
Tôi không uống bia. Tại vì tôi ghét đồ uống có cồn.

5.どうして 早(はや)く 帰(かえ)りますか。
Tại sao anh về sớm thế ?

  今日(きょう)は 妻(つま)の 誕生日(たんじょうび)ですから。
Tại vì hôm nay là sinh nhật vợ tôi.

Lời kết

Các bạn đã hiểu hết ngữ pháp bài 9-5 chưa ?

Nếu đã nắm được rồi thì hãy thử tự đặt các câu ví dụ nhé!

Tiếp theo hãy cùng học từ vựng và ngữ pháp bài 9 phần 4 nào ! → Bài 10-1

Follow me!

PAGE TOP