Tiếng Nhật cho mọi người (Bản mới) sơ cấp1|Bài 9-4

Bài 9-4

1. Từ vựng

Cùng học từ vựng qua video sau nhé !

2.Ngữ pháp・Mẫu câu

Sau khi xem xong clip bài giảng về ngữ pháp , hãy đọc các mẫu câu ví dụ nhé !

《Ngữ pháp》

40④「(人)は(N)があります」

④「(人)は(N)があります」

「 Người nào đó có cái gì 」

Có thể sử dụng trợ từ 「が」thay cho trợ từ「は」 với các tính từ hoặc động từ trong tiếng Nhật. Với động từ「あります」(có) thì phần lớn đi với trợ từ 「が」.

Trước「あります」thường sử dụng các phó từ như là 「「たくさん(nhiều)」「少(すこ)し(một chút)」「あまり(không~lắm)」「全然(ぜんぜん)(hoàn toàn)」để biểu thị mức độ của lượng trong câu.

* Chú ý *
Không nhất thiết phải luôn sử dụng trợ từ 「が」với động từ「あります」(có).

1.私(わたし)は 車(くるま)が あります。
Tôi có xe ô tô.

2.田中(たなか)さんは 自転車(じてんしゃ)が あります。
Anh Tanaka có xe đạp.

3.本(ほん)が たくさん あります。
Có nhiều sách.

4.ジュースが 少(すこ)し あります。
Có một chút nước hoa quả.

5.お酒(さけ)が あまり ありません。
Không có nhiều rượu lắm.

6.お金(かね)が 全然(ぜんぜん) ありません。
Hoàn toàn không có tiền.

7.マリーさんは 傘(かさ)が ありますか。
Chị Mary có ô không ?

  はい、 あります。
Vâng, tôi có.

  いいえ、 ありません。
Không, tôi không có.

8.鈴木(すずき)さんは お金(かね)が ありますか。
Anh Suzuki có tiền không ?

  いいえ、 あまり ありません。
Không, tôi không có mấy.

Lời kết

Các bạn đã hiểu hết ngữ pháp bài 9-4 chưa ?

Nếu đã nắm được rồi thì hãy thử tự đặt các câu ví dụ nhé!

Tiếp theo hãy cùng học từ vựng và ngữ pháp bài 9 phần 5 nào! → Bài 9-5

Follow me!

PAGE TOP