Tiếng Nhật cho mọi người (Bản mới) sơ cấp1|Bài 9-3

Bài 9-3

1. Từ vựng

Cùng học từ vựng qua video sau nhé !

2.Ngữ pháp・Mẫu câu

Sau khi xem xong clip bài giảng về ngữ pháp , hãy đọc các mẫu câu ví dụ nhé !

《Ngữ pháp》

39③「(N)がわかります」

③「(N)がわかります」

「 hiểu cái gì 」

Có thể sử dụng trợ từ 「が」thay cho trợ từ「は」 với các tính từ hoặc động từ trong tiếng Nhật. Với động từ「わかります」(hiểu / biết) thì phần lớn đi với trợ từ 「が」.

Trước「わかります」thường sử dụng các phó từ như là 「よく(nhiều)」「だいたい(chung chung)」「少(すこ)し(một chút)」「あまり(không~lắm)」「全然(ぜんぜん)(hoàn toàn)」để biểu thị mức độ hiểu biết trong câu.

* Chú ý *
Không nhất thiết phải luôn sử dụng trợ từ 「が」với động từ「わかります」(hiểu / biết).

1.田中(たなか)さんは 英語(えいご)が わかります。
Anh Tanaka biết tiếng Anh.

2.マリーさんは 日本語(にほんご)が よく わかります。
Chị Mary biết rõ tiếng Nhật.

3.村田(むらた)さんは イタリア語(ご)が だいたい わかります。
Ông Murata biết khá nhiều tiếng Ý.

4.木村(きむら)さんは 韓国語(かんこくご)が 少(すこ)し わかります。
Cô Kimura biết một chút tiếng Hàn quốc.

5.川本(かわもと)さんは 中国語(ちゅうごくご)が あまり わかりません。
Bà Kawamoto không biết nhiều tiếng Trung lắm.

6.佐藤(さとう)さんは インドネシア語(ご)が 全然(ぜんぜん) わかりません。
Chị Satou hoàn toàn không biết tiếng Indonesia.

7.田村(たむら)さんは スペイン語(ご)が わかりますか。
Anh Tamura có biết tiếng Tây Ban Nha không ?

  はい、 わかります。
Vâng, tôi biết.

  いいえ、 わかりません。
Không, tôi không biết.

8.川口(かわぐち)さんは フランス語(ご)が わかりますか。
Cô Kawaguchi có biết tiếng Pháp không ?

  はい、 よく わかります。
Vâng, tôi biết rõ.

Lời kết

Các bạn đã hiểu hết ngữ pháp bài 9-3 chưa ?

Nếu đã nắm được rồi thì hãy thử tự đặt các câu ví dụ nhé!

Tiếp theo hãy cùng học từ vựng và ngữ pháp bài 9 phần 4 nào! → Bài 9-4

Follow me!

PAGE TOP