Tiếng Nhật cho mọi người (Bản mới) sơ cấp1|Bài 9-2

Bài 9-2

1. Từ vựng

Cùng học từ vựng qua video sau nhé !

2.Ngữ pháp・Mẫu câu

Sau khi xem xong clip bài giảng về ngữ pháp , hãy đọc các mẫu câu ví dụ nhé !

《Ngữ pháp》

38②「(N)が上手です」

②「(N)が上手です」

「 giỏi cái gì 」

Có thể sử dụng trợ từ 「が」thay cho「は」 với các tính từ hoặc động từ trong tiếng Nhật. Các tính từ「上手(じょうず)(な)」(giỏi) hay「下手(へた)(な)」(kém) thì phần lớn đi với trợ từ 「が」.

* Chú ý *
Không nhất thiết phải luôn sử dụng trợ từ 「が」với các tính từ 「上手(じょうず)(な)」(giỏi) hay「下手(へた)(な)」(kém)

1.山下(やました)さんは 料理(りょうり)が 上手(じょうず)です。
Anh Yamashita giỏi nấu ăn.

2.太郎(たろう)くんは 野球(やきゅう)が 上手(じょうず)です。
Bạn Tarou giỏi bóng chày.

3.山田(やまだ)さんは ダンスが 上手(じょうず)です。
Cô Yamada nhảy đẹp.

4.佐々木(ささき)さんは 歌(うた)が とても 上手(じょうず)です。
Chị Sasaki hát rất hay.

5.渡辺(わたなべ)さんは 料理(りょうり)が 上手(じょうず)じゃありません。
Chị Watanabe không giỏi nấu ăn.

6.沢井(さわい)さんは 英語(えいご)が 上手(じょうず)じゃありません。
Anh Sawai không giỏi tiếng Anh.

7.村田(むらた)さんは 絵(え)が 上手(じょうず)じゃありません。
Cô Murata không giỏi vẽ tranh.

8.父(ちち)は 歌(うた)が あまり 上手(じょうず)じゃありません。
Bố tôi hát không hay lắm.

9.子(こ)どもは 絵(え)が 上手(じょうず)ですか。
Con bạn có giỏi vẽ tranh không.

  はい、上手(じょうず)です。
Vâng, con tôi vẽ giỏi .

  いいえ、(あまり)上手(じょうず)じゃありません。
Không, không giỏi lắm.

  いいえ、下手(へた)です。
Không, con tôi vẽ kém lắm.

10.子(こ)どもは 字(じ)が 上手(じょうず)ですか。
Con bạn có viết chữ đẹp không?

  はい、上手(じょうず)です。
Vâng, có ạ.

11.マリーさんは 日本語(にほんご)が 上手(じょうず)ですか。
Chị Mary có giỏi tiếng Nhật không ?

  はい、とても 上手(じょうず)です。
Vâng, rất giỏi ạ.

Lời kết

Các bạn đã hiểu hết ngữ pháp bài 9-2 chưa ?

Nếu đã nắm được rồi thì hãy thử tự đặt các câu ví dụ nhé!

Tiếp theo hãy cùng học từ vựng và ngữ pháp bài 9 phần 3 nào! → Bài 9-3

Follow me!

PAGE TOP