Tiếng Nhật cho mọi người (Bản mới) sơ cấp1|Bài 8-2

Bài 8-2

1. Từ vựng

Cùng học từ vựng qua video sau nhé !

2.Ngữ pháp・Mẫu câu

Sau khi xem xong clip bài giảng về ngữ pháp , hãy đọc các mẫu câu ví dụ nhé !

《Ngữ pháp》

34②「(い)けいようし」

②「(い)けいようし」

「 Tính từ đuôi(い)」

Tính từ trong tiếng Nhật được chia thành 2 loại là tính từ đuôi(い)và tính từ đuôi(な). Ở bài 8-2 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhóm tính từ đuôi(い)

Khi sử dụng tính từ đuôi(い)ở thể khẳng định, ta giữ nguyên い ở cuối tính từ đuôi (い)rồi thêm「です」 vào phía sau.

Khi sử dụng tính từ đuôi(い)ở thể phủ định, ta thay い ở cuối tính từ đuôi (い)bằng 「く」 rồi thêm「ないです」 vào phía sau. Có thể sử dụng 「ありません」 thay cho「ないです」.

Khi sử dụng tính từ đuôi(い)ở thể nghi vấn, ta giữ nguyên い ở cuối tính từ đuôi (い)rồi thêm「ですか」 vào phía sau.

*Chú ý*
Với từ 「いい」khi sử dụng ở thể phủ định ta phải đổi chữ 「い」đầu tiên thành 「よ」

❌ いい→いくないです/いくありません

◯  いい→よくないです/よくありません

1.あの車(くるま)は 大(おお)きいです。
Cái xe ô tô kia thì lớn.

2.私(わたし)の猫(ねこ)は 小(ちい)さいです。
Con mèo của tôi thì nhỏ.

3.女(おんな)の子(こ)の傘(かさ)は 新(あたら)しいです。
Chiếc ô của đứa bé gái thì mới.

4.宿題(しゅくだい)は やさしくないです。
Bài tập về nhà thì không dễ.

  宿題(しゅくだい)は やさしくありません。
Bài tập về nhà thì không dễ.

5.ワインは 安(やす)くないです。
Rượu vang thì không rẻ.

  ワインは 安(やす)くありません。
Rượu vang thì không rẻ.

6.カラオケは 楽(たの)しくないです。
Hát karaoke thì không vui.

  カラオケは 楽(たの)しくありません。
Hát karaoke thì không vui.

7.おかしは おいしいですか。
Bánh kẹo có ngon không ?

 →はい、おいしいです。
Vâng, ngon ạ.

 →いいえ、おいしくないです。
Không, không ngon.

 →いいえ、おいしくありません。
Không, không ngon.

8.お祭(まつ)りは おもしろいですか。
Lễ hội có vui không ?

 →はい、おもしろいです。
Vâng, vui ạ.

9.それは つめたいですか。
Cái đó có lạnh không ?

 →いいえ、つめたくないです。
Không, không lạnh đâu.

 →いいえ、つめたくありません。
Không, không lạnh đâu.

10.このカメラは よくないです。
Cái máy chụp ảnh này thì không tốt.

   このカメラは よくありません。
Cái máy chụp ảnh này thì không tốt.

さいごに

Các bạn đã hiểu hết ngữ pháp bài 8-2 chưa ?

Nếu đã nắm được rồi thì hãy thử tự đặt các câu ví dụ nhé!

Tiếp theo hãy cùng học từ vựng và ngữ pháp bài 8 phần 3 nào!→ Bài 8-3

Follow me!

PAGE TOP