Tiếng Nhật cho mọi người (Bản mới) sơ cấp1|Bài 7-3

Bài 7-3

1. Từ vựng

Cùng học từ vựng qua video sau nhé !

2.Ngữ pháp・Mẫu câu

Sau khi xem xong clip bài giảng về ngữ pháp , hãy đọc các mẫu câu ví dụ nhé !

《Ngữ pháp》

31③「(人)に(もの)をあげます」

③「(人)に(もの)をあげます」

「 Cho/Tặng ai cái gì 」

Trợ từ 「」được đặt sau danh từ chỉ đối tượng tiếp nhận thông tin hoặc đồ vật trong câu sử dụng các động từ như là「cho/tặng」hoặc 「dạy」 để biểu thị việc truyền tải thông tin hoặc cho/tặng cái gì đến người nào đó.

*Chú ý*
❌ 山本(やまもと)さんは 私(わたし) プレゼントを あげます

Với câu sử dụng động từ 「あげます」thì không được đặt đại từ「私(tôi)」trước trợ từ 「

Với trường hợp câu trên, ta phải thay động từ「あげます」 thành 「くれます」 mới đúng ngữ pháp.

◯ 山本(やまもと)さんは 私(わたし) プレゼントを くれます
Bạn Yamamoto tặng quà cho tôi.

→(Bài 24-1)

1.私(わたし)は 山本(やまもと)さん プレゼントを あげます。
Tôi tặng quà cho bạn Yamamoto.

2.マリーさんも 山本(やまもと)さん プレゼントを あげます。
Chị Mary cũng tặng quà cho bạn Yamamoto.

3.田中(たなか)さんは 私(わたし)に 何(なに)を あげますか。

  私(わたし)は 山本(やまもと)さん チョコレートを あげます。
Tôi tặng sô cô la cho bạn Yamamoto.

4.山本(やまもと)さんは 誰(だれ) プレゼントを あげますか。
Bạn Yamamoto tặng quà cho ai thế ?

  私(わたし)は みなさん プレゼントを あげます。
Tôi tặng quà cho tất cả mọi người.

Lời kết

Các bạn đã hiểu hết ngữ pháp bài 7-3 chưa ?

Nếu đã nắm được rồi thì hãy thử tự đặt các câu ví dụ nhé!

Tiếp theo hãy cùng học từ vựng và ngữ pháp bài 7 phần 4 nào! → Bài 7-4

Follow me!

PAGE TOP