Tiếng Nhật cho mọi người (Bản mới) sơ cấp1|Bài 7-1

Bài 7-1

1. Từ vựng

Cùng học từ vựng qua video sau nhé !

2.Ngữ pháp・Mẫu câu

Sau khi xem xong clip bài giảng về ngữ pháp , hãy đọc các mẫu câu ví dụ nhé !

《Ngữ pháp》

29①「(道具・方法)で〜Vます」

①「(道具・方法)で〜Vます」

「 Làm việc gì bằng (công cụ・phương tiện) nào 」

Sử dụng trợ từ 「で」để biểu thị phương tiện hay cách thức tiến hành một việc gì đó.

1.私(わたし)は 箸(はし)で ごはんを食(た)べます。 Tôi ăn cơm bằng đũa.

2.私(わたし)は ケータイで 勉強(べんきょう)します。Tôi học bài bằng điện thoại di động.

3.私(わたし)は ボールペンで 手紙(てがみ)を書(か)きます。Tôi viết thư bằng bút bi.

4.マリーさんは 何(なん/なに)で ごはんを食(た)べますか。Chị Mary ăn cơm bằng gì thế ?

  私(わたし)も 箸(はし)で ごはんを食(た)べます。Tôi ăn cơm bằng đũa.

Lời kết

Các bạn đã hiểu hết ngữ pháp bài 7-1 chưa ?

Nếu đã nắm được rồi thì hãy thử tự đặt các câu ví dụ nhé!

Tiếp theo hãy cùng học từ vựng và ngữ pháp bài 7 phần 2 nào! → Bài 7-2

Follow me!

PAGE TOP