Tiếng Nhật cho mọi người (Bản mới) sơ cấp1|Bài 5-3

Bài 5-3

1. Từ vựng

Cùng học từ vựng qua video sau nhé !

2.Ngữ pháp・Mẫu câu

Sau khi xem xong clip bài giảng về ngữ pháp , hãy đọc các mẫu câu ví dụ nhé !

《Ngữ pháp》

23③「(人)と〜Vます」

③「(人)と〜Vます」

「Làm cái gì với ai」

Trợ từ 「と」được dùng để biểu thị một đối tượng nào đó ( người hoặc động vật ) cùng thực hiện hành động.

Nếu thực hiện hành động một mình, ta dùng 「一人(ひとり)で」

1. 私(わたし)は 田中(たなか)さんうちへ帰(かえ)ります。
Tôi đi về nhà cùng với anh Tanaka.

2. マリーさんは 山本(やまもと)さん学校(がっこう)へ行(い)きます。
Chị Mary đi đến trường cùng với bạn Yamamoto.

3. 昨日(きのう)山本(やまもと)さんは 誰(だれ)うちへ帰(かえ)りましたか。
Hôm qua bạn Yamamoto đã đi về nhà cùng với ai thế ?

   昨日(きのう)山本(やまもと)さんは 一人ひとりうちへ帰(かえ)りました。
Hôm qua bạn Yamamoto đã đi về nhà một mình.

Lời kết

Các bạn đã hiểu hết ngữ pháp bài 5-3 chưa ?

Nếu đã nắm được rồi thì hãy thử tự đặt các câu ví dụ nhé!

Tiếp theo hãy cùng học từ vựng và ngữ pháp bài 5 phần 4 nào! → Bài 5-4

Follow me!

PAGE TOP