Tiếng Nhật cho mọi người (Bản mới) sơ cấp1|Bài 5-2

Bài 5-2

1. Từ vựng

Cùng học từ vựng qua video sau nhé !

2.Ngữ pháp・Mẫu câu

Sau khi xem xong clip bài giảng về ngữ pháp , hãy đọc các mẫu câu ví dụ nhé !

《Ngữ pháp》

22②「(のりもの)で行きます」

② 「(のりもの)で行きます」

「Đi đâu bằng phương tiện gì」

Trợ từ 「で」biểu thị phương tiện hoặc cách thức tiến hành một việc gì đó . Trợ từ 「で」được đặt sau danh từ chỉ phương tiện và biểu thị cách thức di chuyển.

Trường hợp di chuyển bằng cách đi bộ, ta không sử dụng trợ từ「で」mà dùng「歩(ある)いて」

1. 私(わたし)は バススーパーへ行(い)きます。
Tôi đi siêu thị bằng xe bus.

2. 私(わたし)は あるいて学校(がっこう)へ行(い)きます。
Tôi đi bộ đến trường.

3. マリーさんは なん/なに会社(かいしゃ)へ行(い)きますか。
Chị Mary đi đến trường bằng gì ?

   マリーさんは 自転車(じてんしゃ)会社(かいしゃ)へ行(い)きます。
Chị Mary đi đến công ty bằng xe đạp ?

Lời kết

Các bạn đã hiểu hết ngữ pháp bài 5-2 chưa ?

Nếu đã nắm được rồi thì hãy thử tự đặt các câu ví dụ nhé!

Tiếp theo hãy cùng học từ vựng và ngữ pháp bài 5 phần 3 nào! → Bài 5-3

Follow me!

PAGE TOP