Tiếng Nhật cho mọi người (Bản mới) sơ cấp1|Bài 4-2

Bài 4-2

1. Từ vựng

Cùng học từ vựng qua video sau nhé !

2.Ngữ pháp・Mẫu câu

Sau khi xem xong clip bài giảng về ngữ pháp , hãy đọc các mẫu câu ví dụ nhé !

《Ngữ pháp》

② 「~から・・・までです」「~から・・・まで〜Vます」

「Từ ~ đến・・・」

から」 「Từ
▶Biểu thị thời gian bắt đầu hoặc điểm xuất phát.

まで」 「Đến
▶Biểu thị thời gian kết thúc hoặc điểm đến.

1. 銀行(ぎんこう)は 午前(ごぜん)9時(じ)から午後(ごご)3時(じ)までです。
Ngân hàng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

2. スーパーは 午前(ごぜん)9時(じ)から午後(ごご)8時(じ)までです。
Siêu thị mở cửa từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối.

3. 学校(がっこう)は 何時(なんじ)から何時(なんじ)までですか。
Trường học mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ ?
   学校(がっこう)は 午前(ごぜん)8時(じ)から午後(ごご)5時(じ)までです。
Trường học mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ?

4. 私(わたし)は 午後(ごご)11時(じ)から午前(ごぜん)7時(じ)まで寝(ね)ます。
Tôi ngủ từ 11 giờ tối đến 7 giờ sáng.

5. 私(わたし)は 午前(ごぜん)9時(じ)から午後(ごご)3時(じ)まで勉強(べんきょう)します。
Tôi học từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.

Lời kết

Các bạn đã hiểu hết ngữ pháp bài 4-2 chưa ?

Nếu đã nắm được rồi thì hãy thử tự đặt các câu ví dụ nhé!

Tiếp theo hãy cùng học từ vựng và ngữ pháp bài 4 phần 3 nào! → Bài 4-3

Follow me!

PAGE TOP