Tiếng Nhật cho mọi người (Bản mới) sơ cấp1|Bài 10-1

Bài 10-1

1. Từ vựng

Cùng học từ vựng qua video sau nhé !

2.Ngữ pháp・Mẫu câu

Sau khi xem xong clip bài giảng về ngữ pháp , hãy đọc các mẫu câu ví dụ nhé !

《Ngữ pháp》

42①「(ばしょ)に(N)があります」

①「(ばしょ)に(N)があります」

「 Ở đâu đó có cái gì đó」

Sử dụng trợ từ「が」 với cấu trúc「~があります」để miêu tả sự tồn tại của một đối tượng mà nó không thể tự mình di chuyển được như là đồ vật hay thực vật.

Ngoài ra, trước「~があります」thường là danh từ chỉ nơi chốnđi với「に」thể hiện rõ sự tồn tại của vật thể nào ở địa điểm nào đó.

1.あそこに ポストが あります。
Ở chỗ kia có hòm thư.

2.2階(かい)に 事務所(じむしょ)が あります。
Ở tầng 2 có văn phòng.

3.本(ほん)に 漢字(かんじ)が たくさん あります。
Ở trong sách có nhiều chữ Hán.

4.うちに ピアノが ありますか。
Ở nhà bạn có đàn piano không ?

  はい、あります。
Có, nhà tôi có,

  いいえ、ありません。
Không, nhà tôi không có.

5.あそこに 何(なに)が ありますか。
Ở kia có cái gì thế ?

  喫茶店(きっさてん)が あります。
Có quán nước.

Lời kết

Các bạn đã hiểu hết ngữ pháp bài 10-1 chưa ?

Nếu đã nắm được rồi thì hãy thử tự đặt các câu ví dụ nhé!

Tiếp theo hãy cùng học từ vựng và ngữ pháp bài 10 phần 2 nào ! → Bài 10-2

Follow me!

PAGE TOP