Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “x月x日にVます”| Bài 24

Học tiếng Nhật N5

Chào các em! Là cô Airi đây.

Ở trang này,

x月x日にVます

các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy.

Dưới đây là link bài viết mà cô tổng hợp các phương pháp học N5 để các em tham khảo.

Nếu mà các em muốn ôn lại bài trước thì mở link dưới nhé!

Cùng nhau học thôi nào!

Bài 24

1. 言葉(Từ vựng)

Đầu tiên mình sẽ học từ vựng nhé

Các em sẽ có thể học từ vựng của bài này qua video dưới đây

2. 文法・例文(Ngữ pháp/ Ví dụ)

Sau khi các em đã học xong từ vựng thì mình sẽ học ngữ pháp.

Xem video này và cùng nhau học thôi nào!

文型(Mẫu câu)

x月x日 Vます làm (gì đó) vào ngày…tháng…(月:tháng, 日:ngày)

xがつxにちに Vます (月:tháng, 日:ngày)

Khi biểu thị về ngày tháng thì chúng ta sẽ đặt “月” sau chữ số chỉ tháng, “日” sau chữ số chỉ ngày.

Các chữ số 4, 7, 9 đứng trước tháng “月” sẽ thay đổi về cách đọc.

▶4(よん)→4月(しがつ)tháng 4
▶7(なな)→7月(しちがつ)tháng 7
▶9(きゅう)→9月(くがつ)tháng 9

Các chữ số đứng trước ngày “日” được liệt kê dưới đây cũng sẽ thay đổi về cách đọc.

▶1(いち)→1日(ついたち)ngày mồng 1
▶2(に)→2日(ふつか)ngày mồng 2
▶3(さん)→3日(みっか)ngày mồng 3
▶4(よん)→4日(よっか)ngày mồng 4
▶5(ご)→5日(いつか)ngày mồng 5
▶6(ろく)→6日(むいか)ngày mồng 6
▶7(なな)→7日(なのか)ngày mồng 7
▶8(はち)→8日(ようか)ngày mồng 8
▶9(きゅう)9日(ここのか)ngày mồng 9
▶10(じゅう)→10日(とおか)ngày mồng 10
▶14(じゅうよん)→14日(じゅうよっか)ngày 14
▶20(にじゅう)→20日(はつか)ngày 20
▶24(にじゅうよん)→24日(にじゅうよっか)ngày 24

Chúng ta sẽ kết hợp “何” + “時間” như “何時” “何曜日”, “何月” “何日” và sử dụng chúng khi  hỏi về thời gian.

*CHÚ Ý*

Không thêm trợ từ “に” vào phía sau “あした”, “きのう”, “らいしゅう”, “せんしゅう”, “らいげつ”, “せんげつ”, …

1. わたしは 6がつ1 アメリカへ きます。
 watashi wa roku gatsu tsuitachi ni amerika e ikimasu.
 Tôi sẽ đi Mỹ vào ngày mồng 1 tháng 6.

2. いつ アメリカへ かえりますか。
 itsu amerika e kaeri masuka.
 Khi nào sẽ trở về Mỹ vậy?

 〇土曜日どようび アメリカへ かえります。
 do youbi ni amerika e kaerimasu.
 Sẽ về Mỹ vào ngày thứ 7.

 〇土曜日どようび アメリカへ かえります。
 do youbi amerika e kaeri masu.
 Sẽ về Mỹ vào ngày thứ 7.

 ❌来週らいしゅう アメリカへ かえります。
 raishuu ni amerika e kaerimasu.
 Tuần sau sẽ về Mỹ.

 〇来週らいしゅう アメリカへ かえります。
 raishuu amerika e kaerimasu.
 Tuần sau sẽ về Mỹ.

Cuối cùng thì

Các em đã hiểu ngữ pháp của Bài 24 chưa?

Nếu chưa thì các em hãy tự mình đặt câu ví dụ nhé!

Sau khi đã học xong từ vựng và ngữ pháp thì tiếp theo chúng ta cùng nhau học Bài 25 thôi nào!

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ MIỄN PHÍ

Để được tư vấn và cung cấp các thông tin du học Nhật Bản mới Nhất, đừng ngần ngại liên hệ với Minori Education.

MINORI EDUCATION – minori.edu@gmail.com

Học tiếng Nhật N5
Minori Education
PAGE TOP