Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “~は~です”, “~は~じゃありません”| Bài 1

Học tiếng Nhật N5

Chào các em! Là cô Airi đây.

Ở trang này,

〜は〜です。

〜は〜じゃありません。

〜は〜ですか。

các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy.

Dưới đây là link bài viết mà cô tổng hợp các phương pháp học N5 để các em tham khảo.

Cùng nhau học thôi nào!

Bài 1

1. 言葉(Từ vựng)

Đầu tiên mình sẽ học từ vựng nhé

Các em sẽ có thể học từ vựng của bài này qua video dưới đây

2. 文法・例文(Ngữ pháp/ Ví dụ)

Sau khi các em đã học xong từ vựng thì mình sẽ học ngữ pháp.

Xem video này và cùng nhau học thôi nào!

文型(Mẫu câu)

N1 N2です。(N1 = N2)

N1 N2じゃありません / ではありません 。(N1 N2)

N1 N2ですか。(N1 = N2 ??

*N là viết tắt của “Danh từ”

*Chú ý* Mẫu ngữ pháp “は” sẽ phát âm thành “わ” nha các em!

1. 「N1は N2です。」(N1 = N2)

1.わたし あいりです
 watashi wa Airi desu.
 (わたし = あいり)Tôi Airi.

2.(かれ) 田中(たなか)さん です
 Kare wa Tanaka san desu.
 (彼 = 田中さん)Anh ấy Tanaka.

3. 彼女かのじょ マリーさんです
 Kanojo wa Marii san desu.
 (彼女 = マリーさん)Cô ấy Mary.

4.わたし 先生(せんせい)です
 Watashi wa sensei desu.
 (わたし = 先生)Tôi giáo viên.

5.田中(たなか)さん (かい)社員(しゃいん)です
 Tanaka san wa kaishain desu.
 (田中さん = 会社員)Anh Tanaka nhân viên công ty.

6.マリーさん 医者(いしゃ)です
 Marii san wa isha desu.
 (マリーさん = 医者)Chị Mary bác sỹ.

7.わたし 日本人(にほんじん)です
 watashi wa nihonjin desu.
 (わたし = 日本人)Tôi người Nhật Bản.

8.マリーさん アメリカ(じん)です
 Marii san wa amerikajin desu.
 (マリーさん = アメリカ人)Chị Mary người Mỹ.

2. 「N1は N2じゃありません。」(N1 ≠ N2)

9.わたし (ぎん)行員(こういん)じゃありません
 watashi wa ginkouin ja arimasen.
 (わたし 銀行員)Tôi không phải là nhân viên ngân hàng.

10.田中(たなか)さん (ぎん)行員(こういん)ではありません
 Tanaka san wa ginkouin dewa arimasen.
 (田中さん 銀行員)Anh Tanaka không phải là nhân viên ngân hàng.

11.マリーさん (かい)社員(しゃいん)じゃありません
 Marii san wa kaishain ja arimasen.
 (マリーさん 会社員)Chị Mary không phải là nhân viên công ty.

3. 「N1は N2ですか。」(N1 = N2 ??)

12.田中(たなか)さん (かい)社員(しゃいん)ですか
 Tanaka san wa kaishain desuka.
 (田中さん = 会社員 ??)Anh Tanaka nhân viên công ty phải không?

 ◯はい田中(たなか)さん (かい)社員(しゃいん)です
 hai Tanaka san wa kaishain desu.
 (田中さん = 会社員)Vâng, anh Tanaka nhân viên công ty.

 ◯はい(かい)社員(しゃいん)です。
 hai kaishain desu.
 Vâng, nhân viên công ty.

 ❌いいえ田中(たなか)さん (かい)社員(しゃいん)じゃありません
 iie Tanaka san wa kaishain ja arimasen.
 (田中さん 会社員)Không, anh Tanaka không phải là nhân viên công ty.

 ❌いいえ、ちがいます。
 iie chigai masu.
 không, không phải .

Cuối cùng thì

Các em đã hiểu ngữ pháp của Bài 1 chưa?

Nếu chưa thì các em hãy tự mình đặt câu ví dụ nhé!

Sau khi đã học xong từ vựng và ngữ pháp thì tiếp theo chúng ta cùng nhau học Bài 2 thôi nào!

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ MIỄN PHÍ

Để được tư vấn và cung cấp các thông tin du học Nhật Bản mới Nhất, đừng ngần ngại liên hệ với Minori Education.

MINORI EDUCATION – minori.edu@gmail.com  Học tiếng Nhật N5
  Minori Education
  PAGE TOP