Học tiếng Nhật N5

Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “~は(ふつう形) + Nを Vます”| Bài 95

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ~は(ふつう形) + Nを Vます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形) + Nは~です”| Bài 94

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形) + Nは~です các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “~は(ふつう形) + Nです”| Bài 93

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ~は(ふつう形) + Nです các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)+N”| Bài 92

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)+N các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)でしょう?”| Bài 91

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)でしょう? các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)と言いました”| Bài 90

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)と言いました các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 nh...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(ふつう形)と思います”| Bài 89

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (ふつう形)と思います các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vない?”| Bài 88

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vない? các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vなければならなかった”| Bài 87

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vなければならなかった các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “(なA)だった / (いA)かった”| Bài 86

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, (なA)だった / (いA)かった các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vる / Vない / Vた / Vなかった”| Bài 85

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vる / Vない / Vた / Vなかった các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ p...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “ふつう形 / Thể thông thường”| Bài 84

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ふつう形 / Thể thông thường các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Nに/(なA)に/(いA)く なります”| Bài 83

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Nに/(なA)に/(いA)く なります các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ phá...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vたり、Vたりします”| Bài 82

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vたり、Vたりします các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vたことがあります”| Bài 81

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vたことがあります。 các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vています”| Bài 65

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vています các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy. ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vてはいけません”| Bài 64

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vてはいけません các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vてもいいですか”| Bài 63

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vてもいいですか các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vないでください”| Bài 72

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vないでください các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậ...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vない形 / Thể ない”| Bài 71

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vない形 / Thể ない các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 n...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “~は(なA)で、(なA/いA)です”, “~は(いA)くて、(なA/いA)です”| Bài 70

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, ~は(なA)で、(なA/いA)です ~は(いA)くて、(なA/いA)です các em sẽ có thể học...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “VてからVます”| Bài 68

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, VてからVます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vて、Vて、それからVます”| Bài 67

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vて、Vて、それからVます các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 n...
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vましょうか”| Bài 61

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vましょうか các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy....
Học tiếng Nhật N5

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 “Vてください”| Bài 60

Chào các em! Là cô Airi đây. Ở trang này, Vてください các em sẽ có thể học được các mẫu ngữ pháp N5 như vậy....
PAGE TOP